Att skriva är att memorera

Enligt en färsk IFOP-undersökning tror närmare 50 % av ungdomar mellan 12 och 25 att skriva för hand underlättar memoreringen. 

Undersökningen har stöd av flera studier och internationell forskning. Även om digital nu är en viktig del av vår vardag fortsätter ett papper och en penna att vara värdefulla allierade!

(Handskrivna) anteckningar stannar kvar… i vårt minne 

På ett tangentbord räcker det med en knapptryckning för att skriva en bokstav. Och det är alltid samma rörelse, vare sig du skriver ett A eller ett M. En penna däremot stimulerar flera olika delar av hjärnan. Handens rörelser måste styras och alla muskler måste aktiveras medan du ”tänker” på ordet som ska skrivas. Denna process, uppdelad i flera steg, har visat sig vara en utmärkt stimulans för minnet, som Alain Bentolila förklarar.

Om du behöver övertygas: minns du fusklapparna du skrev inför ett prov? Bara att noggrant kopiera dina anteckningar medan du koncentrerar dig på det som var viktigt i lektionen gjorde att du kom ihåg dem. Resultat: Desto större anledning att använda dem! Så om du har arbetat på din dator under lektionerna är det bästa sättet att gå genom dem fortfarande att kopiera dem för hand.

Skriva för hand: hjärnan tackar dig 

Detta påstående bekräftas även av en studie som har genomförts av Pam. A. Mueller och Daniel Oppenheimer, forskare vid universitetet i Princeton och UCLA. Studien belyser ”hur överlägsen pennan är jämfört med tangentbordet när det gäller att anteckna och memorera. ”Förklaringen är enkel: när vi skriver på ett tangentbord fokuserar vår hjärna på bokstaven istället för innehållet, vilket gör att vi skriver ner ord för ord. När vi antecknar under ett möte eller en lektion stimulerar vi däremot hjärnan att syntetisera de viktigaste tankarna. Denna analytiska process, kombinerat med att vi ser orden framför oss på papperet gör det mycket enklare att komma ihåg det vi skriver.

Eftersom tryckningar på tangenter kräver mindre motorisk ansträngning kan ett intensivt knappande till och med vara negativt för vår förmåga att minnas. Detta belyses i en kanadensisk studie som publicerades i augusti 2013 efter att en rad tester hade gjorts på studenter. Michelle Dresbold skriver i sin bok Sex, Lies and Handwriting att ”Tangentbordet har ersatt pennan av en mängd anledningar. Men bristen på träning i att skriva för hand kommer troligen att försämra vår kognitiva förmåga.. 

Så, öppna dina tangentbord anteckningsböckerna!