Strukturerade anteckningar för studenter

Att anteckna är mer än att bara ”kopiera” information. Det kräver aktivt arbete. För att omvandla det vi hör till anteckningar måste vi först bearbeta informationen, dvs. sortera den (vi kommer inte att anteckna allt) och rangordna den (vi måste avgöra vad som är viktigt).

Är det någon vits att påpeka att, för att göra anteckningar som är användbara så måste du först ha förstått allting, annars finns det ingen poäng med det?

Ett användbart tips: om du inte tycker att föreläsningen du är på är intressant kan du istället koncentrera dig på din anteckningsteknik. Det gör att dina tankar inte vandrar iväg lika lätt!

Lyft fram det viktigaste

Dina anteckningar ska lyfta fram huvudbudskapet (som tur är brukar detta ges i inledningen), planen och sökorden.

Det ska du anteckna

Kom ihåg att exemplen inte finns där bara som ”utsmyckningar”: de är ofta viktiga för att skapa förståelse av ett begrepp. Med det sagt finns det ingen anledning att anteckna alla: ett exempel räcker. En fristående siffra kanske inte betyder så mycket, men den blir meningsfull om du kopplar den till en annan siffra, eller om det till exempel blir till en procentsats.

Ju mer du vet om ett ämne, desto mindre behöver du anteckna. Det är därför det är bra att du läser igenom dina anteckningar mellan föreläsningarna! Om du använder SCRIBZEE®-appen för att skanna dina anteckningar, kan du läsa dem igen på din smartphone eller dator när du vill, oavsett var du befinner dig.

Som en tumregel bör du skriva ned allt som inte är enkelt att komma ihåg, som nya ord, siffror, datum, egennamn osv.

Hur är det med omformuleringar?

När du omformulerar eliminerar du ord men innebörden bibehålls:

 • Använd färre ord (t.ex. ”har möjlighet att” blir ”kan”)
 • Ta bort onödiga termer (t.ex. ”sett till den politiska aspekten” blir ”politiskt”)
 • Använd telegrafistil: ta bort bestämningsord (en/ett, av, till osv.)

Omformulering är konkret:

 • Ändra inte i citat eller definitioner
 • Skriv inte listor med lösryckta nyckelord
 • Skriv alla meningar i formatet subjekt+verb+komplement

Att formulera om gör de logiska kopplingarna tydliga:

 • Använd standardiserade operativa tecken: >, <, <=>
 • Identifiera tydligt invändningar och orsaker till och följder av avvikelser
 • Överanvänd inte pilar eftersom de då kan förlora sin mening!

Konsten att använda förkortningar

Om en term används två gånger i rad kan du förkorta den. Du kan behöva skapa en egen ordlista med förkortningar, antingen överst på första sidan eller precis i slutet av dina anteckningar från föreläsningen. Vilket du än väljer att göra, gör det medan du fortfarande har det färskt i minnet.

Hur ser användbara anteckningar ut?

Läs igenom igen och gör dina slutliga justeringar av anteckningarna

 • Det bästa är om du kan slutföra dem efter föreläsningen
 • Skriv om allt som är oläsligt
 • Stryk under, rita rutor runt, färglägg: det är inte bara för att det ska se fint ut, det gör det verkligen lättare att komma ihåg informationen. Färgerna ser likadana ut i skanningen i SCRIBZEE®
 • Kontrollera att du har numrerat sidorna korrekt
 • Korrigera dina misstag genom att kolla i bibliografin eller ställa frågor vid nästa föreläsning
 • Skanna dina anteckningar med SCRIBZEE®

Då kan du slutföra dina anteckningar

 • När det är en rast i föreläsningen
 • Genom att ställa frågor direkt, efter föreläsningen eller vid nästa föreläsning
 • Några dagar senare, genom att jämföra dina anteckningar med dina kursares anteckningar (du kan dela dem i molnet med SCRIBZEE®)