Skanna sidan

Hur skannar du dina sidor och arkiverar dina anteckningar?

Att leta efter anteckningar på din bärbara dator eller i ditt anteckningsblock kan slösa dyrbar tid. Med SCRIBZEE® kan du skapa korrekta och fullt läsliga skanningar av dina lektionsanteckningar, mötesrapporter och att göra-listor, och du kan också arkivera dem efter ämne. Dina anteckningar blir då åtkomliga på din smartphone eller pekplatta, när som helst och oavsett var du är och så länge som du behöver dem.

Så här gör du:

Skanna sidan

Välj KAMERA från huvudmenyn i SCRIBZEE®
 Med hjälp av de fyra områdena som har en röd ram runt sig på skärmen riktar du in de fyra markörerna i hörnen på sidan som du vill skanna. 
 Så snart markörerna har detekterats av programmet skannar SCRIBZEE automatiskt sidan och aktiverar blixten på din enhet.
  För att fortsätta skanna andra sidor väljer du
 När du är klar väljer du för att spara anteckningen på din telefon eller pekplatta  Den kommer att sparas automatiskt i det säkra molnet så snart som enheten är ansluten till internet.
Din anteckning väntar nu på att arkiveras i mappen PÅGÅENDE