Så får du dina att göra-listor att bli ännu vassare!

Skriver du att göra-listor? Grattis — allt tyder på att du är snabbare än genomsnittet. En del säger med en glimt i ögat att ”det finns två typer av människor: De som skriver att göra-listor, och dem som inte ens förstår hur man gör det”.

Under alla omständigheter är att göra-listor ett bra verktyg för att komma ihåg mer och hinna med mer. Oavsett om det är:

  • Vad ska jag göra på lördag?
  • Vad ska vi se i Rom?
  • Vad ska vi handla på Kjell & Company?

Även om det finns mängder av mobilappar så kommer de flesta som är vana att skriva att göra-listor skriva under på att papper är ett fantastiskt medium när det är något man ska komma ihåg. Ett papper behöver inte låsas, batteriet tar inte slut och så kan man ta med sig det överallt.

Det perfekta verktyget för att göra-listor

Oxford har utvecklat en särskild Task-manager för dina komihåglappar. I praktiskt stående format, med spiralrygg och det högkvalitativa optiska papperet som är Oxfords signum. Och så är Task-managern försedd med en lättanvänd kolumn med kryssrutor till vänster.

  • Rita en tjock linje runt de viktiga uppgifterna
  • Dra ett diagonalt streck när du håller på med dem
  • Dra ett andra diagonalt streck när du är klar

Det är en liten men genialisk förbättring som gör dina att göra-listor ännu bättre. Du kan se Oxford Task Manager här.

Kom ihåg det nu J

Mycket nöje!