Hur ofta bör du skanna dina handskrivna anteckningar?

En sak som vi gillar med SCRIBZEE-appen är att den gör att vi kan vara så spontana som vi vill när vi anteckningar, eftersom vi kan vara säkra på att ha tillgång till vårt digitaliserade innehåll när och var som helst.  Det är en tvåstegsprocess: 1/ du antecknar, 2/ du skannar dem.

Frågan är därför: när är det bäst att skanna sina anteckningar? Så fort du har antecknat klart eller någon annan gång? Finns det ett intervall som är perfekt?

För att svara på de frågorna måste vi väga fördelarna och nackdelarna med respektive metod mot varandra.

Skanning ”on the fly” efter att du har slutat anteckna.

Med andra ord: du skannar dina handskrivna andra precis innan du lämnar mötesrummet eller klassrummet med SCRIBZEE-appen på din mobiltelefon.

Snabb vinst nr 1: för att du ska kunna ha nytta av dina anteckningar senare måste de vara läsbara och begripliga för ditt ”framtida jag”. Därför läser du igenom dem på plats, fyller i sådant som eventuellt saknas och skriver snabbt om sådant som du bara har beskrivit i korthet eller klottrat ner. Att lägga en minut eller två på att förtydliga dina anteckningar medan du fortfarande har dem färskt i minnet kommer att göra att du lättare kan memorera innehållet, vilket gör du blir effektivare.

Snabb vinst nr 2: du kommer snabbt in i vanan att ”skriva/skanna”. Det som är bra med en vana är att du inte behöver tänka på den: det betyder att din hjärna har en sak mindre som den behöver komma ihåg. När det blir till en vana glömmer du det inte.

Snabb vinst nr 3: du kan dela innehållet i din anteckningsbok med kollegor eller klasskamrater direkt, med hjälp av delningsfunktionen i SCRIBZEE®.

Nackdel: om du har möten som följer på varandra eller dubbellektioner kanske du känner att du inte har tid att skanna anteckningarna som du just gjorde*.

Gör alla skanningar på en gång

Du väljer en bra tidpunkt för att skanna anteckningarna som du har gjort under en viss tid samtidigt, med hjälp av din mobiltelefon och SCRIBZEE®.

Snabb vinst nr 1: du kan läsa igenom dina anteckningar efter en god natts sömn innan du skannar dem. Det ger dig en chans att lägga till, fylla i luckor och välja ut det som verkligen är värt att skanna.

Snabb vinst nr 2: att i lugn och ro skanna sida efter sida med anteckningar kan vara ganska avkopplande, precis som andra aktiviteter som inte kräver så mycket koncentration. Speciellt eftersom bilder som har skannats med Scribzee håller mycket hög kvalitet från början: du behöver inte bättra på dem.

Snabb vinst nr 3: du får en fullständig bild av allt som har hänt sedan du skannade senast: ett bra tillfälle att gå tillbaka och granska hur det går.

Nackdel: du kanske tycker att det är lite svårt att läsa dina anteckningar igen eller att sätta dem i ett sammanhang. En del människor känner att upprepade skanningar gör att de skjuter upp det.

Hur ofta ska du skanna dina anteckningar om du skannar många på en gång?

Om du väntar för länge mellan gångerna som du skannar med SCRIBZEE®, kanske du upplever att det tar lång tid på grund av högen med anteckningar som du ska skanna. Vi har en tendens att skjuta upp sådant som vi känner tar för mycket tid. Men om du fortsätter att skjuta på det kommer du snart att sitta med en del av informationen på papper, medan den del som redan har skannats finns i ditt Oxford-moln, vilket kan vara förvirrande!

Det är därför som vi rekommenderar att du aldrig låter det gå mer än en vecka mellan skanningarna om du väljer den här metoden.

Kort sagt, för att avgöra hur ofta du ska skanna dina handskrivna anteckningar är tricket att välja den metod som gör att du kan vara säker på kvaliteten hos dina anteckningar (när är bästa tidpunkten att läsa igen mina anteckningar: direkt efter att jag gjort dem eller vid ett senare tillfälle?) utan att behöva känna att skanningen tar för lång tid (direkt, så att det är avklarat? Eller varje söndagkväll kl 19?).

*Här kan vi så klart påpeka att om du har tid för en kopp kaffe har du även tid att skanna …