SCRIBZEE: Mappar eller inte mappar? Det är frågan …

Att leta upp anteckningar kan vara både krångligt och tidskrävande.

För när det är dags att leta fram specifika anteckningar kan alla de mappar och trädstrukturer som vi eventuellt har skapat vara dolda i labyrinten i datorn.

I SCRIBZEE®-appen finns det inte bara ett rätt svar på frågan om du ska eller inte ska skapa mappar. Varje typ av organisation har sina anhängare. Välj därför det som passar dig bäst.

Att använda mappar

För studenter och yrkesverksamma som hanterar tydligt avgränsade projekt utan någon inbördes överlappning är det ett ganska naturligt och självklart val att använda sig av mappar.

Förutsatt att du först noggrant tänker igenom hur du ska organisera och namnge mapparna kommer du inte att ha några problem att hitta dina anteckningar.

Detta är vad experten på organisation Laurence Einfalt rekommenderar för arkivering av information i sin artikel ”Så sorterar och organiserar du din information”.

Att inte använda mappar

Det är inte alltid så enkelt att välja den bästa mappen för arkivering av anteckningar: en del anteckningar rör flera olika projekt, andra har ingen tydlig koppling till något specifikt projekt över huvud taget. Därför kan det ibland vara frestande att skapa en ”Övrigt”-mapp, som oundvikligen blir en slags skräpmapp där du aldrig mer kommer att kunna hitta något. Dessutom kan projekt ibland ändra inriktning eller delas upp i två olika delar, och då är det svårt att dela upp mappen.

Så om du väljer att inte använda dig av mappar, se till att ge dina anteckningar ett unikt och mycket specifikt namn med hjälp av nyckelord men utan några förkortningar. Då kan du enkelt använda sökmotorn SCRIBZEE® (förstoringsglaset) för att spåra alla anteckningar du behöver på nolltid.

Du väljer själv!