Arkivera dina anteckningar

Hur skannar du dina sidor och arkiverar dina anteckningar?

Att leta efter anteckningar på din bärbara dator eller i ditt anteckningsblock kan slösa dyrbar tid. Med SCRIBZEE® kan du skapa korrekta och fullt läsliga skanningar av dina lektionsanteckningar, mötesrapporter och att göra-listor, och du kan också arkivera dem efter ämne. Dina anteckningar blir då åtkomliga på din smartphone eller pekplatta, när som helst och oavsett var du är och så länge som du behöver dem.

Så här gör du:

Arkivera dina anteckningar

  När skanningen är klar välj  från huvudmenyn i programmet.
  Välj därefter   lägg till en ny mapp. Välj namn på mappen.
 Gå tillbaka till huvudmenyn och välj , hämta sedan anteckningen som du vill arkivera.
Välj därefter att öppna anteckningsmenyn.
Du kan byta namn på den genom att välja .
 Arkivera slutligen din anteckning genom att välja flytta och välj målmapp.
Din anteckning har arkiverats och visas därför inte längre i mappen PÅGÅENDE!