Fältarbete med SCRIBZEE®!

Min kollega Nathalie är lärare på en trädgårds- och landskapsarkitekturskola. På hennes kurser är utomhuslektionerna lika viktiga som klassrumsundervisningen. Växtobservation är en av de viktigaste färdigheter som hennes elever måste utveckla: observera, jämföra, registrera förändringar och skillnader, reproducera och sätta ihop.

Jag föreslog att hon skulle prova SCRIBZEE® och Oxford Signature-serien för sina utomhuslektioner med observationer.

Sedan dessa har klassrumsarbetet berikats och blivit mer produktivt:

 Utdelning av ”Signature”-anteckningsböcker till eleverna

Varje elev behåller sin anteckningsbok under hela läsåret. Fördelar: den har hårda, skyddande pärmar och ett kompakt och utrymmesbesparande format.

  Fältarbete med observationer

Kursen fokuserar på växters former och variationer. Eleverna lär sig att känna igen varje planta på formen hos dess blad och blommor, och att memorera dem med hjälp av teckningar som de gör i sina skissblock.  Eleverna är ofta tvungna att rita dessa växter vid ett senare tillfälle.

 ”Inspelning” med SCRIBZEE®

Eleverna ”spelar in” sina teckningar och anteckningar med hjälp av SCRIBZEE®  och kan arkivera sina arbeten i en mapp. Fördel: När en ämnesmapp skapas fungerar varje teckning som en visuell bild som de kan koppla till sina handskrivna anteckningar. Ett personligt digitalt herbarium!

  Dela och projicera arbete

Filerna med skisser kan exporteras till PDF-format och skickas sedan till min kollega Nathalie, så att hon kan projicera dem på whiteboarden och kommentera. Varje teckning granskas på det här sättet. De bästa teckningarna kan även användas för att skapa ett delat digitalt bibliotek!

  Tillbaka till fältarbete

Vecka för veck följer de växterna växer och förändringar registreras. Att exportera de här teckningarna till PDF-format innebär att alla teckningar som har gjorts under en viss tidsperiod kan sammanställas till ett montage. Att kunna spara på det här sättet är så mycket bättre än att bara ta foton!

Marie-Christine Lefebvre