With SCRIBZEE®, my creativity sessions are no longer a paper storm!

Med SCRIBZEE® är mina kreativitetssessioner inte längre ett kaos av papperslappar.

Av Marie-Christine Lefebvre, kreativitetskonsult

Som expert på kreativitet hjälper jag mina kunder att komma på varumärken, idéer till nya produkter samt nya koncept. En kreativitetssession går ut på att brainstorma och man lyssnar på allt medan diskussionerna går åt alla håll, men idéerna måste absolut sparas.


Att använda dator är helt uteslutet. Som sessionsledare skriver jag ner allt, och för att göra det använder jag Oxford Smart Charts blädderblock och Oxford Spot Notes®. Deltagarna kommer med så många idéer som möjligt och den kostnadsfria appen SCRIBZEE®, som man kan skanna, spara och dela alla handskrivna anteckningar i, hjälper mig att organisera dem.

Innan den här appen fanns var jag ganska stressad när jag lämnade en kreativitetssession. Jag fick inte glömma något eller låta några idéer komma undan. Min enda lösning var att spara allt i en plastficka … Men det var inte så kul när jag tog fram allt och såg att jag hade blandat ihop anteckningarna …

Med SCRIBZEE® har det blivit ordning istället för kaos i min kreativitet.

Kreativitet för mig i fem punkter:

1. Sätt upp stora pappersark på väggen i förväg

Oxford Smart Charts pad med utbytbara sidor är ett fantastiskt verktyg. Arken kan sättas upp på nästan alla typer av underlag och är lätta att ta ner utan att man behöver riva av dem. De är perfekta att skriva på, precis som en tavla.

2. Dela ut färgade post-it-lappar i förväg

Fördelen med Spot Notes® färgade memolappar är att de kan organiseras i olika ämnen under sessionen och användas för olika typer av brainstorming.

3. Få koll på dina anteckningar med SCRIBZEE®-appen

När det gäller Smart Charts tar jag bilder på alla ark med SCRIBZEE®. När jag tar snapshots kan jag sortera och spara bilderna i en kreativitetsmapp och arbeta med en ordlista (och få förslag på termer och ord) direkt på min dator när jag använder en delad skärm. Förut behövde jag be någon diktera hela listan för mig så att jag hade den i Word. Jag sparar massor av tid tack vare SCRIBZEE®.

4. Sammanställ idéerna som har skrivits på post-its

Samma sak gäller för de idéer som har skrivits på Spot Notes®-memolappar, som också är den del av ordlistan. Jag tar snapshots av dem och sorterar dem efter ämne, vilket gör det lätt att jobba med dem i memo-mappen i appen.
Nu undgår inga idéer mig längre.

Glöm inte: När du tar snapshots av dina Spot Notes® med SCRIBZEE®, måste du ändra inställningen för kamerans sökare i appen (välj den fyrkantiga ikonen längst ner till vänster på skärmen).

5. En hanterbar, digital ordlista

Nu känner jag mig trygg och säker. Allt skannas och klassificeras. Jag kan arbeta med sambanden mellan idéerna, delade grupper och länkar. Och så kan jag förstås uppdatera de innovativa leads och varumärken som min kund väljer.

Sammanfattningsvis kan jag tack vare SCRIBZEE® skanna min kreativitetssession som består av papperslappar och organisera min research.