Så skapar du en avisering

Viktiga datum (t.ex. tidsfristen för inlämning av en rapport eller en hemläxa, eller att svara en kund) ingår ofta i informationen som du skriver ner i din OXFORD-anteckningsbok.

 Ibland blandas datumen med annan information och det blir svårt att reda ut dem.

Nu kan SCRIBZEE hjälpa dig att hålla koll på dina viktiga tidsfrister med sin nya funktion ”Aviseringar”.

Så här gör du:

 Börja med att leta upp och visa din anteckning i och öppna den sedan.
 Välj  för att skapa en ny avisering. Välj datum och tid för aviseringen och bekräfta. Din avisering har sparats när ändrar färg till röd.
 Du kan aktivera en ljudsignal och ställa in hur lång tid innan händelsen som du vill få aviseringen i dina inställningar.
 Gå tillbaka till huvudmenyn och välj  för att visa alla dina aviseringar som en lista.
För att bläddra bland dina aviseringar väljer du  och drar sedan med fingret över skärmen från höger till vänster. Du kommer då att kunna se första sidan i varje anteckning som har en avisering.
  För att välja en specifik avisering,

  • Välj för att öppna menyn aviseringar.
  • Visa aviseringen genom att välja  eller radera den genom att välja .
  Du kan även radera en avisering från en anteckning genom att .
  När aviseringen aktiveras får du ett meddelande på låsskärmen på din telefon och det hörs en ljudsignal om du har ställt in detta.
  Ett märke bredvid SCRIBZEE-ikonen visar antalet aviseringar som har aktiverats .