Fältarbete med SCRIBZEE®!

Min kollega Nathalie är lärare på en trädgårds- och landskapsarkitekturskola. På hennes kurser är utomhuslektionerna lika viktiga som klassrumsundervisningen. Växtobservation är en av de viktigaste färdigheter som hennes elever måste utveckla: observera, jämföra, registrera förändringar och skillnader, reproducera och sätta ihop.

Continue reading »

Bli mer effektiv på jobbet med 1-2-3-metoden

Du känner säkert igen situationen: Du har så många arbetsuppgifter att du kommer hem utan att ha löst någon av dem. Eftersom du har haft fullt upp med att lösa det hav av brådskande uppgifter som har landat på ditt bord under dagen. Det är inte bara ineffektivt. Problem med att prioritera bland arbetsuppgifter är en av de vanligaste orsakerna till stress.

Continue reading »