Jak edytować notatkę?

Notatka napisana odręcznie często wymaga dopracowania i/lub uzupełnienia. Zilustruj myśl obrazem, usuń stronę lub dodaj stronę z innej notatki, zmień kolejność stron… Dzięki aplikacji SCRIBZEE® Twoje notatki będą coraz bogatsze w miarę postępowania prac nad projektem.Gdy Twoje zapiski będą już zeskanowane i sklasyfikowane, aplikacja umożliwia ich edycję w sposób intuicyjny.

Jak to zrobić:

  Wyszukaj i wyświetl notatkę do edycji, wybierając .
  Aby kartkować notatkę, wystarczy przesunąć palcem po ekranie z prawej w lewo.
  Aby Edytuj notatkę, wybierz
  Można wtedy:
  • Zmienić kolejność stron, przesuwając je palcem .
  • Importować i wstawiać do notatki obrazy przechowywane w smartfonie lub na tablecie, ale również strony z innych notatek  .
  •  Wybrać jedną lub kilka stron .
  •  A potem umieścić je w koszu .