Jak utworzyć alarm?

Ważne daty (takie jak terminy złożenia raportu lub fragmentu pracy domowej lub odpowiedzi dla klienta) często są zawarte w informacjach, jakie zapisałeś w swoim notatniku OXFORD. Czasami stają się zagmatwane i poplątane z innymi informacjami, sprawiając, że ciężko je wyodrębnić.

Teraz SCRIBZEE® może pomóc Ci śledzić ważne terminy z nową funkcją „Alarmów”.

Co należy zrobić:

 Zacznij od znalezienia i przejrzenia swoich notatek w , następnie otwórz je.
 Wybierz , aby utworzyć nowy alarm. Wybierz datę i godzinę, kiedy alarm ma się załączyć i zatwierdź. Twój alarm zostanie zapisany, gdy zmieni kolor na czerwony.
 W ustawieniach możesz aktywować alarm dźwiękowy i wybrać, jak długo przed wydarzeniem ma się on załączyć.
 Wróć do głównego menu i wybierz , aby wyświetlić listę wszystkich swoich alarmów.
 Żeby przeszukać wszystkie alarmy, wybierz  , następnie przesuń palcem po ekranie od prawej strony do lewej. Zobaczysz pierwszą stronę każdej notatki, która ma ustawiony alarm.
 

  1. Żeby wybrać konkretny alarm,
  • Wybierz  , żeby dostać się do menu alarmów.
  • Obejrzyj alarm, wybierając  lub skasuj go, wybierając .
  Możesz również skasować alarm z notatki, wybierając .
  W momencie załączenia alarmu zobaczysz powiadomienie na ekranie blokady telefonu i usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeżeli aktywowałeś tą funkcję w ustawieniach.
  Liczba przy ikonie SCRIBZEE® pokaże Ci ilość aktywnych alarmów .