Skriving hjelper hukommelsen

Ifølge en fersk IFOP-undersøkelse mener nesten halvparten av alle mellom 12 og 25 at de får bedre hukommelse når de skriver for hånd. 

Undersøkelsen støttes også av mange studier og internasjonal forskning. Selv om digitale hjelpemidler er en viktig del av hverdagen, er penn og papir også verdifulle hjelpemidler.

(Håndskrevne) notater … blir ikke glemt 

På et tastatur trenger du bare å trykke på en tast for å skrive en bokstav. Bokstavene er alltid like – uansett om du skriver en A eller en M. Men når du bruker en penn, stimulerer du flere deler av hjernen. Du må bevege hånden og aktivere alle musklene mens du «tenker» på ordet du skal skrive. Denne prosessen, som består av flere trinn, stimulerer hukommelsen, slik lingvist Alain Bentolila forklarer.

Hvis du trenger bevis, kan du tenke tilbake til juksearkene du lagde før forrige eksamen. Ved å skrive ned notater mens du konsentrerer deg om de viktigste elementene fra forelesningen, husker du dem bedre. Resultatet: Enda flere grunner til å bruke dem. Hvis du gjør leksene dine på en datamaskin, bør du likevel skrive dem ned for hånd også.

Hjernen takker deg når du skriver for hånd 

I tillegg bekreftes denne påstanden av en studie som ble utført av Pam A. Mueller og Daniel Oppenheimer, forskere fra universitetene i Princeton og California. Den understreker «pennen er overlegent bedre enn tastaturet når du skal skrive notater og huske dem. »Grunnen er enkel: Når vi trykker på et tastatur, fokuserer hjernen vår på bokstaven og ikke på innholdet, noe som fører til at vi skriver ord for ord. Men når vi tar notater under et møte eller en forelesning, blir hjernen oppfordret til å bearbeide essensen. Denne analysen, kombinert med visualisering av ordene på papiret, forbedrer hukommelsen betraktelig.

Siden det krever mindre kraft å trykke på taster, kan intensiv skriving på tastaturet faktisk skade hukommelsen. Dette dokumenteres i en canadisk studie fra august 2013, som utførte en rekke tester på studenter. Det er kort vei fra disse resultatene som viser at hvis vi ikke skriver for hånd, vil vi få dårligere hukommelse, noe som er dokumentert av Michelle Dresbold. (Denne setningen gir ingen mening, og jeg vet ikke hvordan den kan forbedres. Jeg foreslår at den slettes og at vi heller skriver følgende)  I boken Sex, Lies and Handwriting skriver Michelle Dresbold «Det er mange grunner til at tastaturet har erstattet pennen. Men hvis vi ikke skriver for hånd, vil våre kognitive evner sannsynligvis forringes. »

Så åpne tastatur-notatbøkene!