Strukturerte notater for studenter

Å ta notater handler ikke bare om å «skrive ned» informasjon – det krever aktivt arbeid. For å forvandle det vi har hørt til notater, må vi først behandle informasjonen. Vi må sortere den (vi trenger ikke å skrive ned alt), og vi må rangere den (vi må bestemme hva som er viktig).

Vi trenger vel ikke å fortelle deg at for at du skal kunne ta nyttige notater, må du forstå alt først – hvis ikke er det ingen vits?

Et smart tips: Hvis du ikke synes forelesningen er spesielt interessant, kan du isteden konsentrere deg om notatteknikken din. Da beholder du fokuset.

Oppdag det som betyr noe

Notatene dine skal inneholde den viktigste informasjonen (den kommer heldigvis ofte i innledningen), planen og nøkkelordene.

Hva bør du notere?

Husk at eksempler ikke bare er «pynt», de er ofte viktige for å kunne forstå konseptet. Når det er sagt, er det ingen grunn til å skrive ned alle – det holder med ett i notatene dine. Et tall sier ikke så mye på egen hånd, men hvis det kobles til et annet tall, eller hvis det blir til for eksempel en prosent, blir det nyttig.

Jo mer du vet om et tema, desto mindre trenger du å skrive ned. Derfor er det nyttig å lese notatene mellom forelesninger. Hvis du bruker SCRIBZEE®-appen til å skanne notatene dine, så kan du lese dem på telefonen eller PC-en hvor som helst, når som helst.

Som en tommelfingerregel bør du skrive ned alt som det kan være vanskelig å huske, for eksempel nye ord, tall, datoer, egennavn og lignende.

Hva med omskriving?

Når vi omskriver, fjerner vi ord, men vi beholder betydningen:

 • Bruk færre ord (for eksempel kan «er i stand til» skrives som «kan»)
 • Fjern unødvendige uttrykk (for eksempel «med tanke på de politiske aspektene» kan skrives «politisk»)
 • Bruk telegramstil: fjern preposisjoner (av, til, på og så videre)

Omskriving handler om:

 • Ikke skriv om sitater og definisjoner
 • Ikke skriv stikkordlister
 • Skriv alle setninger med subjekt + verb + objekt

Omskriving gjør det enklere å se de logiske koblingene:

 • Bruk de vanlige tegnene: >, <, <=>
 • Identifiser motsetninger, og skill mellom årsak og virkning
 • Ikke bruk for mye piler – da mister de betydningen.

Kunsten å forkorte

Hvis et uttrykk brukes to ganger på rad, kan du forkorte det. Det kan hende du må lage din egen ordliste med forkortelser, enten øverst på siden eller på slutten av notatene. Du bør uansett gjøre det mens du har det friskt i minne.

Hvordan ser nyttige notater ut?

Les gjennom og fullfør notatene

 • Du bør ideelt sett fullføre dem etter forelesningen
 • Hvis noe er uleselig, må du skrive det på nytt
 • Bruk understreking, lag rammer eller bruk farger. Det trenger ikke å se pent ut, men det hjelper virkelig på hukommelsen. Fargene blir like når du skanner notatene i SCRIBZEE®
 • Kontroller at du har brukt riktige sidetall
 • Rett opp eventuelle feil ved å henvise til bibliografien eller ved å stille spørsmål i neste forelesning
 • Skann notatene dine med SCRIBZEE®

Når bør du fullføre notatene?

 • I pauser i forelesningen
 • Ved å stille spørsmål umiddelbart, etter forelesningen eller i neste forelesning
 • Noen dager senere ved å sammenligne dine notater med andre i klassen (du kan dele dem i skyen med SCRIBZEE®)