Skann siden

Hvordan skanner du sider og arkiverer notatene dine?

Du kaster bort verdifull tid på å lete etter notater i notatbøker eller notatblokker. Med SCRIBZEE® kan du lage nøyaktige og godt leselige skanninger av forelesningsnotater, møterapporter og gjøremålslister – og du kan også arkivere dem etter tema. Da blir notatene dine tilgjengelig på smarttelefonen eller nettbrettet – når som helst og uansett hvor du befinner deg. De lagres så lenge du trenger dem.

Slik gjør du det:

Skann siden

Velg KAMERA fra hovedmenyen i SCRIBZEE®
 Bruk de fire områdene med rød ramme på skjermen til å velge de fire markørene i hjørnene av siden du skal skanne. 
 Når applikasjonen har registrert markørene, vil SCRIBZEE® automatisk skanne siden og aktivere blitsen på enheten din.
  Velg  for å fortsette å skanne flere sider.
 Når du er ferdig, velger du  for å lagre notatet på telefonen eller nettbrettet. Notatet lagres automatisk og trygt i skyen når enheten din er koblet til nett.
Notatet ditt ligger i mappen UNDER ARBEID og er klart til å arkiveres