Åtte gode tips om hvordan du tar bedre notater

Notattaking hjelper deg med å delta aktivt og skjerper oppmerksomheten din.

 Det er også et nyttig hjelpemiddel når du forbereder deg til eksamen. Et par enkle regler, kombinert med bruk av SCRIBZEE® by OXFORD-appen, vil forbedre ferdighetene dine på dette området betraktelig.

1/ Vær oppmerksom: Vellykket notattaking handler om å få med seg det som er viktig, og overse det som er mindre viktig. Hvis du prøver å notere absolutt alt, kan du få panikk og miste tråden.

2/ Les notatene fra forrige gang på nytt for virkelig å fordype deg i temaet, slik at du med en gang er i stand til å forstå hva læreren eller foreleseren sier.

3/ Lag en liten indeks foran i notatboken for å registrere og huske forkortelser og symboler du kan bruke for å spare tid.

4/ Vær nøye når du skriver, slik at du ikke sitter fast i et uforståelig ord når du leser notatene på nytt.

5/ La det være mellomrom mellom hver idé, slik at du kan kommentere eller legge til flere notater senere.

6/ Bruk margen til venstre for å legge til sifre eller fremheve betydningen av et bestemt punkt ved å markere det med et symbol.

7/ Når du er ferdig med å ta notater, skanner du sidene med SCRIBZEE-appen som er koblet til OXFORD-notatboken din.

8/ Lagre dem deretter i appen etter emne eller måned. Da kan du når som helst raskt og enkelt finne dem frem og lese dem på smarttelefonen.