Ledere: lær dere å delegere. 

Hvert minutt av en leders dag er dyrebare. For å unngå å kaste bort tid, slik at du faktisk kan spare tid, må du stole på medarbeiderne dine. 

Nøkkelordet er delegering. Selv om det av og til blir tolket som å gi fra seg kontroll, er det faktisk en avgjørende ferdighet for ledere. Ved å bruke egnede metoder og riktig tilnærming blir det en vane som kommer til å bli uunnværlig, og teamene dine kommer også til å sette pris på den.

Hvorfor delegere?
1/ I løpet av en helt vanlig dag kan uforutsette hendelser avspore en godt organisert tidsplan. Oppgaver som utsettes til neste dag, kommer i tillegg til de som allerede er planlagt. Over tid kan arbeidsmengden bli enorm, og til slutt vil du ikke vite hva du skal fokusere på.
2/ Når du prøver å gjøre for mye, kan du lett bli mindre effektiv, og det kan også gå ut over helsen.
3/ Du må erkjenne at du ikke er mislykket selv om du ikke får gjort at du har planlagt – det er faktisk stikk motsatt. Rollen din som leder er å fokusere på det som er viktig, slik at teamet ditt går i riktig retning og i riktig tempo.

Nøkkelpunkter
Finn den riktige balansen: Det er ikke smart å delegere for mye heller. Det kan gi medarbeiderne dine inntrykk av at du ikke gjør noe selv, noe som kan føre til at autoriteten din blir undergravd.

Gjør ting ett skritt om gangen
1/ Begynn med å definere hvilke oppgaver som kan delegeres, og til hvem, basert på de ulike egenskapene til personene i teamet.
2/ Begynn med små oppgaver som du ikke kommer til å stresse med, og som ikke legger for stort trykk på de du har delegert dem til, for eksempel å sortere mapper, pusse på en presentasjon eller sende en enkel bestilling.
3/ Basert på resultatene kan du gradvis gjøre oppgavene mer utfordrende.

Nøkkelpunkter
Før du betror en medarbeider med en oppgave, må du påse at tidsplanen justeres tilsvarende slik at de kan utføre den uten at de selv får problemer.

Ha en positiv lederstil
1/ Hvis noen gjør en feil, må du ikke gi inntrykk av at du tviler på ferdighetene deres – det er demotiverende.
2/ Spør deg selv hvorfor de gjorde en feil. Da blir det enklere å forstå hvor det oppstod problemer, slik at du kan hjelpe dem med å unngå å gjøre feil i fremtiden.
3/ Hvis oppgaven ble utført på en meget god måte, må du huske å gratulere og gi medarbeiderne flere muligheter for å vise at du stoler på dem.

Nøkkelpunkter
Du må ikke gjøre på nytt arbeidsoppgaver som du har delegert til en medarbeider. Da kan du skade selvtilliten deres. De må kunne evaluere sine egne resultater for å gå videre.

Hjelp medarbeiderne dine til suksess
1/ Først må du sette oppnåelige tidsfrister og mål.
2/ Forklar ønsket resultat eller retningslinjer for oppgaven.
3/ Husk å sette av de ressursene som medarbeiderne trenger: budsjett, teknisk brukerstøtte, opplæring og så videre. Husk å tilby støtte, og vær oppmerksom.

Nøkkelpunkter
Ikke sett for strenge rammer for oppgaven, da det tyder på at du er for kontrollerende. La medarbeiderne velge hvordan den skal organiseres. De kan ha en annen tilnærming enn deg, som kan være like effektiv, eller mer effektiv enn din.

Å delegere er en kunst, men du trenger bare å følge noen få, enkle og logiske regler. Det kan føre til store fordeler for både deg og teamene dine.