Vis meg hvordan du skriver, så skal jeg fortelle deg hvem du er …

Selv om det kan virke overraskende i vår digitaliserte verden, er håndskrift, eller nærmere bestemt håndskrifttydning, fremdeles et nyttig verktøy innen ulike felt som rekruttering, humanistiske fag og rettsvesenet. 

Fra utformingen av bokstavene til hvor teksten plasseres på arket, hvor hardt trykket er og nivået på rettskriving og grammatikk håndskriften vår forteller andre om hovedtrekkene i personligheten vår. Er du klar til å finne ut hva håndskriften din skjuler?

Nytten med håndskrifttydning i dagens samfunn

Når du skriver, så avslører du noe (og noen ganger mye) om deg selv. Det er i alle fall utgangspunktet for håndskrifttydning, som er en analytisk tilnærming og som både er kontroversiell og anerkjent. Innen rekruttering brukes det til å finne ut om en person passer til stillingsbeskrivelsen. Innen rettsvesenet kan det bidra til å identifisere hvem som står bak håndskrevet bevismateriale. Innen kunst brukes det til å bekrefte identiteten til en forfatter eller signaturen på et maleri. Og for oss andre kan det føre til både faglig og personlig utvikling når vi blir mer bevisste på våre styrker og svakheter.

Dette avslører håndskriften om oss

Det er riktignok mange kjennetegn (som størrelsen på bokstavene, stabilitet, vinkel, trykk, rytme osv.) som viser atferdstrekk innen håndskrifttydning, men det er noen generelle trekk de fleste er enige om:

  • Små bokstaver tyder på at du er innadvendt, mens store bokstaver viser at du er utadvendt som person. Men pass på: Hvis håndskriften din varierer, viser den nøyaktig det motsatte!
  • Størrelsen på løkkene i bokstavene «l» og «e» tyder på vennlighet og godhet.
  • Rund håndskrift kan tilhøre en kreativ person. Og motsatt viser en spiss håndskrift at du er pirkete og nysgjerrig.
  • Trykket på pennen og hvor fort du skriver brukes til å vurdere hvor følsom eller engasjert du er, og det sier også noe om temperamentet ditt.
  • Og til slutt er det vinkelen på håndskriften. Hvis den skråner mot høyre, er du en åpen person som lytter til andre. Skråner den mot venstre, er du mer selvopptatt. En jevn og stabil håndskrift viser en person som er saklig og logisk.

Så ta pennen fatt og finn ut mer om deg selv!