Arkiver notatene dine

Hvordan skanner du sider og arkiverer notatene dine?

Du kaster bort verdifull tid på å lete etter notater i notatbøker eller notatblokker. Med SCRIBZEE® kan du lage nøyaktige og godt leselige skanninger av forelesningsnotater, møterapporter og gjøremålslister – og du kan også arkivere dem etter tema. Da blir notatene dine tilgjengelig på smarttelefonen eller nettbrettet – når som helst og uansett hvor du befinner deg. De lagres så lenge du trenger dem.

Slik gjør du det:

Arkiver notatene dine

  Når skanningen er fullført, velger du  i applikasjonens hovedmeny.
  Deretter velger du for å legge til en ny mappe. Velg navnet på mappen.
 Gå tilbake til hovedmenyen, og velg . Hent deretter notatet du skal arkivere.
Velg  for å åpne notatmenyen.
Du kan gi det et nytt navn ved å velge .
 Til slutt arkiverer du notatet ved å velge flytt og deretter velge ønsket mappe.
Notatet er arkivert, og det er ikke lenger synlig i mappen UNDER ARBEID.