Arbeid i feltet med SCRIBZEE®!

Kollegaen min Nathalie er lærer ved en høyskole for hagebruk og landskapsarkitektur. I faget hennes er studier utendørs like viktige som klasseromsbasert undervisning. Planteobservasjon er en av de viktigste ferdighetene studentene hennes må utvikle. De skal kunne observere, sammenligne, registrere endringer og forskjeller, reprodusere og kombinere dem.

Jeg foreslo at hun kunne prøve SCRIBZEE® og Oxford Signature Series for utendørstimene sine.

Det har beriket arbeidet og ført til at det er mer produktivt:

 Del ut «Signature»-notatbøker til studentene

Hver student beholder notatboken gjennom hele studieåret. Fordeler: det harde, beskyttende omslaget og den kompakte og plassbesparende størrelsen.

 Observasjoner ute i felt

Faget fokuserer på planteformer og varianter. Studentene lærer seg å gjenkjenne hver plante basert på bladenes og blomstenes form, og å memorere dem ved å tegne skisser av dem.  Studentene må ofte tegne disse plantene senere.

 Registrering med SCRIBZEE®

Studentene «registrerer» tegningene og notatene ved hjelp av SCRIBZEE®, og de kan arkivere arbeidet i en mappe. Fordel: Når det opprettes en mappe for et tema, blir hver tegning et visuelt bilde som kan knyttes til de håndskrevne notatene. Et personlig, digitalt herbarium.

 Dele og projisere arbeid

Filene med skissene kan eksporteres i PDF-format og deretter sendes til min kollega Nathalie, slik at hun kan projisere dem på whiteboarden og kommentere dem. Hver tegning kan vurderes på denne måten. De beste tegningene kan også brukes til å lage et delt digitalt bibliotek.

 Tilbake til feltarbeidet

Planteveksten observeres fra uke til uke, og endringer registreres. Ved å eksportere disse skissene i PDF-format kan man sette sammen en montasje med alle tegningene for en bestemt tidsperiode. Å registrere på denne måten er mye bedre enn å bare ta bilder.

Marie-Christine Lefebvre