Managers: leer delegeren!

Iedere minuut van een manager is kostbaar! Om geen moment te verspillen en om daadwerkelijk tijd te kunnen besparen, moet je je personeel vertrouwen.

 Het sleutelwoord is delegeren! Hoewel dit soms kan worden geïnterpreteerd als het loslaten van de controle, maar eigenlijk is het een cruciale vaardigheid van een manager. Door dit op de juiste manier te doen en toe te passen, wordt delegeren een gewoonte die onmisbaar zal worden en die je teams zullen gaan waarderen.

Waarom delegeren?
1 / Op een reguliere werkdag kunnen onvoorziene gebeurtenissen een goed georganiseerd schema volledig in de war schoppen. Taken die worden uitgesteld naar de volgende dag moeten worden toegevoegd aan de reeds geplande taken. Na verloop van tijd neemt de werkdruk toe en weet je niet goed meer waarop je je moet concentreren.
2 / Door te veel te doen, loop je het risico minder effectief te worden, om nog maar te zwijgen over het in gevaar brengen van je gezondheid.
3 / Zie in dat, niet alles hebben kunnen bereiken, geen vorm van falen is, integendeel. Als manager moet je je concentreren op je prioriteiten, zodat je team op het juiste tempo in dezelfde richting beweegt.

Aandachtspunt
Zorg voor de juiste balans: overdreven delegeren is ook niet de oplossing. Je personeel zou de indruk kunnen krijgen dat jij niets doet en je autoriteit zou kunnen worden ondermijnd!

Doe dingen stap voor stap
1 / Begin met definiëren van taken, aan wie kan wat worden toegewezen, op basis van de verschillende vaardigheden van de mensen binnen je team.
2 / Begin met kleine opdrachten te delegeren die je niet kunnen benadelen en zet de mensen aan wie je ze hebt gedelegeerd niet teveel onder druk: bestanden ordenen, een presentatie verfijnen, een eenvoudige bestelling plaatsen.
3 / Gebaseerd op de uitkomsten, kun je de taken geleidelijk aan uitdagender maken

Aandachtspunt
Voordat je een taak toevertrouwt aan een van je medewerkers, moet je ervoor zorgen dat hun planning hierop is afgestemd, zodat ze kunnen helpen zonder er zelf door in de problemen te raken.

Neem een positieve management houding aan!
1 / Als iemand een fout maakt, twijfel dan niet aan hun vaardigheid, want dit werkt demotiverend.
2 / Vraag jezelf af waarom ze gefaald hebben en probeer te begrijpen waar het mis ging en help om fouten te vermijden in de toekomst.
3 / Als de taak daarentegen met goed gevolg is uitgevoerd, vergeet dan zeker niet om complimenten te geven en verdere mogelijkheden te bieden om je vertrouwen te tonen.

Aandachtspunt
Loop niet het gehele werk na dat aan je medewerker is toevertrouwd – het vertrouwen zal worden aangetast. Ze moeten hun eigen prestaties opnieuw evalueren om verder te kunnen gaan.

Instrueer je medewerkers om te kunnen slagen!
1 / Stel ten eerste haalbare deadlines en doelstellingen vast.
2 / Leg het beoogde resultaat en de richtlijnen vooraf uit.
3 / Denk eraan om de nodige middelen ter beschikking te stellen voor de opdracht: budget, technische ondersteuning, training, enz. Vergeet niet om steun en aandacht te bieden.

Aandachtspunt
Neem geen controlerende taak aan. Laat je medewerker het zelf organiseren. Ze kunnen een andere aanpak kiezen die net zo effectief of zelfs effectiever is dan die van jou.

Kortom, delegeren is een vaardigheid; je hoeft alleen moet een paar eenvoudige, logische regels te volgen. Uiteindelijk zul je ervan profiteren – en je team ook!