Veldwerk met SCRIBZEE®!

Mijn collega Nathalie is docent aan een land- en tuinbouwschool. In haar lessen is onderwijs buiten net zo belangrijk als het lesgeven in een klaslokaal. Het obeserveren van planten is een van de belangrijkste vaardigheden die haar studenten moeten ontwikkelen: observeren, vergelijken, het vastleggen van veranderingen en verschillen, het reproduceren en samenvoegen van planten.

Ik heb haar voorgesteld om SCRIBZEE® en de Oxford Signature boeken te gebruiken voor haar observatielessen.

Dit heeft geresulteerd in een verrijkt en meer productief lesprogramma.

 Deel Signature notebooks uit aan studenten

Iedere student krijgt zijn notieboek voor het hele academische jaar. Voordelen: de harde, beschermende kaft en de ruimtebesparende afmeting.

 Veldwerk observatie buiten

De les concentreert zich op plantensoorten en -vormen. De studenten leren de planten te herkennen aan de vorm van de bladeren en bloemen, en deze van buiten te leren door ze te tekenen op schetsblokken. Vaak kunnen ze deze tekeningen pas op een later tijdstip maken.

 Opnemen met SCRIBZEE®

Studenten zijn in de gelegenheid om hun tekeningen en aantekeningen “op te nemen” en hun werk op te slaan in een map. Voordeel: wanneer een map naar onderwerp wordt aangemaakt, kunnen ze aan de tekeningen (die nu als plaatje in de folder staan) herkennen over welk onderwerp het gaat en zien welke aantekeningen daarbij horen. Een persoonlijk, digitaal herbarium!

 Werk delen en bespreken

Het bestand met schetsen kan als PDF worden geexporteerd en naar mijn collega Nathalie worden gestuurd zodat zij het op het whiteboard kan projecteren en van commentaar kan voorzien. Iedere tekening kan op deze manier worden beoordeeld. De beste tekeningen zouden zelfs kunnen worden gebruikt om een digitale bibliotheek op te zetten die kan worden gedeeld.

 Terug naar het veldwerk

Van week tot week kan de plantengroei worden geobserveerd en veranderingen worden genoteerd. Waneer deze tekeningen worden geexporteerd kan een compilatie worden gemaakt van alle tekeningen over een bepaalde periode. Deze manier van aantekeningen maken is veel effectiever dan alleen het maken van foto’s!

door Marie-Christine Lefebvre, docent communicatie