At skrive er at huske

Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af IFOP mener næsten 50 % af alle unge mellem 12 og 25, at skrivning i hånden støtter hukommelsen. 

Undersøgelsen bakkes op af utallige studier og international forskning. Selv om digitale værktøjer nu er en uundværlig del af vores hverdag, er papir og blyant stadig værdifulde allierede.

(Håndskrevne) noter bliver … i vores hukommelse 

På et tastatur skal der en enkelt berøring til for at skrive et bogstav. Og deter altid det samme, uanset om du skriver et A eller et M. Derimod stimuleres adskillige områder i hjernen, når man bruger en pen. Detkræver, at man bevæger hånden og aktiverer alle dens muskler, mens man ‘tænker’ på det ord, der skal stå. Denne proces, som er inddelt i flere stadier, har vist sig at være en fremragende drivkraft for vores hukommelse, som lingvist Alain Bentolila forklarer.

Hvis du ikke er overbevist, så tænk tilbage på de hjælpeark, som du lavede umiddelbart før en eksamen. Den blotte handling, at du omhyggeligt kopierede dine noter, mens du koncentrerede dig om lektionens vigtige elementer, hjalp dig med at huske dem. Resultat: Så meget desto mere grund til at bruge dem! Så hvis duhar brugt computeren i undervisningen, er det stadig bedst at repetere ved at skrive dine noter ud i hånden.

Skrivning i hånden: Din hjerne takker dig 

Desuden bekræftes denne påstand af en undersøgelse foretaget af Pam A. Mueller og Daniel Oppenheimer, forskere fra universiteterne i Princeton og Californien. Den sætter fokus på “pennens overlegenhed over tastaturet, når man tager noter og lærer udenad. ” Årsagen er enkel: når vi trykker på et tastatur, fokuserer vores hjerne på bogstavet og ikke på indholdet, hvilket betyder, at vi renskriver ord for ord. Hvis vi derimod tager noter ved et møde eller under en lektion, tilskynder vi hjernen til at skabe en syntese af nøglebegreberne. Denne analytiske indsats kombineret med visualiseringen af ordene på papiret giver en voldsom forbedring af evnen til at huske stoffet.

Da tryk på tastaturet kræver færre motoriske anstrengelser, kan intensiv tastning muligvis endda vise sig at have en negativ indflydelse på vores evne til at huske. Dette understreges af en canadisk undersøgelse offentliggjort i august 2013 efter en række tests på studerende. Fra ovenstående påstand og til at hævde, at vi mister en lille smule af vores hukommelse, hvis vi holder op med at skrive i hånden, er der kun et lille skridt, hvis man skal tro Michelle Dresbold.
(this sentence does not make sense & not sure how to correct it, I would delete and write as follows )
Michelle Dresbold skriver i sin bog, ‘Sex, Lies and Handwriting’:  “Tastaturet har fortrængt blyanten af en lang række årsager.
 Det er dog sandsynligt, at mangel på øvelse i at skrive i hånden vil svække vores kognitive færdigheder.

Så åbn dit tastatur dine notesbøger!