Struktureret notetagning for studerende

Notetagning handler ikke kun om at “kopiere” information – der skal aktivt arbejde til.

For at konvertere det, vi hører, til noter, skal vi først bearbejde informationen, det vil sige sortere den (vi skriver ikke det hele ned) og rangordne den (vi er nødt til at beslutte, hvad der er vigtigt).

Det er vel ikke nødvendigt at påpege, at en forudsætning for brugbare noter er, at du har forstået det hele, fordi det ellers kan være ligegyldigt?

Et nyttigt tip: Hvis du ikke synes, at forelæsningen er særlig interessant, så koncentrer dig om selve din notatteknik. Det forhindrer dine tanker i at vandre!

Få øje på det væsentlige

Dine noter skal afspejle det centrale budskab (der heldigvis ofte findes i indledningen) samt planen og søgeordene.

Hvad skal du notere?

Husk, at eksempler ikke kun er til pynt – de er ofte afgørende for en ordentlig forståelse af et koncept. Når det så er sagt, så er der ingen grund til at notere dem alle sammen, ét eksempel i dine noter er nok. Et tal betyder måske ikke så meget, hvis det står alene, men det giver mening, hvis du holder det sammen med et andet tal, eller hvis det for eksempel bliver til en procentdel.

Jo mere du ved om et emne, jo mindre behøver du notere, hvilket er grunden til, at det er nyttigt at genlæse sine noter mellem forelæsningerne! Hvis du bruger SCRIBZEE®-appen til at scanne dine noter, kan du genlæse dem på din smartphone eller din pc når som helst og uanset, hvor du befinder dig.

Som et overordnet princip børe du notere alt, hvad der ikke umiddelbart kan læres udenad, såsom nye ord, tal, datoer, egennavne osv.

Hvad med omformulering?

Omformulering fjerner nogle af ordene, men bevarer meningen:

  • Brug færre ord (fx ‘er i stand til’ bliver til ‘kan’).
  • Udelad unødvendige termer (fx ‘med hensyn til det politiske aspekt’ bliver til ‘politisk’).
  • Brug telegramstil: udelad bestemmelsesord (en, af, til, osv.).

Omformulering er konkret:

  • Lad citater og definitioner være intakte.
  • Skriv ikke lister med isolerede nøgleord.
  • Skriv alle sætninger i formatet subjekt + verbum + omsagnsled.

Omformulering tydeliggør de logiske forbindelser:

  • Brug de standardiserede fortegn: >, <, <=>.
  • Tydeliggør modsætningsforhold og forskelle i årsager og virkninger.
  • Undlad at bruge for mange pile, for så ender det med ikke at give mening!

Forkortelsernes kunst

Hvis en term forekommer to gange i træk, kan du forkorte den. Måske får du brug for at lave din egen ordliste med forkortelser, enten øverst på hver side eller umiddelbart efter noterne fra forelæsningen. Men uanset hvad der sker, så gør det, mens du stadig har det i frisk erindring.

Hvordan ser brugbare noter ud?