Ledere: Lær at uddelegere!

Hvert øjeblik af en leders dag er kostbart! Ideelt set bør du være i stand til at stole på dine medarbejdere, både for at spare tid og for at undgå at spilde den. Nøgleordet er uddelegering! 

Selv om det undertiden opfattes som afgivelse af kontrol, er det faktisk en afgørende færdighed for en leder. Ved at anvende passende metoder og bruge den rigtige tilgang vil det blive en vane, som du vil finde uundværlig, og som dine teams vil sætte pris på.

Hvorfor uddelegere?
1/ På en typisk dag kan uforudsete begivenheder få selv et velorganiseret skema til at køre af sporet. Opgaver, der udskydes til næste dag, skal tilføjes til dem, der allerede er planlagt. Arbejdsbyrden øges gradvist, og du ender med ikke at vide, hvad du skal fokusere på.
2/ Hvis du forsøger at overkomme for meget på en gang, risikerer du at blive mindre effektiv, for ikke at tale om, at det er skidt for helbredet.
3/ Erkend, at det ikke er en falliterklæring, at du ikke kan klare det hele – tværtimod. Din rolle som leder skal være at fokusere på dine prioriteter, så dit team bevæger sig i den rigtige retning i det rigtige tempo.

Vigtigt
Find den rette balance: at uddelegere det hele er heller ikke nogen god løsning. Dine medarbejdere kunne få det indtryk, at du ikke foretager dig noget som helst, og det underminerer din autoritet!

Tag tingene et punkt ad gangen
1/ Begynd med at definere, hvilke opgaver der kan allokeres til hvem, afhængig af de forskellige færdigheder hos medlemmerne af dit team.
2/ Begynd med små opgaver, som ikke kommer til at stresse dig eller sætte dem, du uddelegerer opgaverne til under for stort pres: organisering af filer, finjustering af en præsentation eller behandling af en enkel ordre.
3/ Baseret på resultaterne kan du gradvist gøre opgaverne mere udfordrende.

Vigtigt
Før du overdrager en opgave til en medarbejder, skal du sikre dig, at vedkommendes tidsplan tilpasses, så han eller hun kan løse opgaven uden selv at komme i vanskeligheder.

Indfør en positiv ledelsesstil
1/ Hvis en medarbejder laver en fejl, bør du ikke sætte spørgsmålstegn ved vedkommendes evner, da det virker demotiverende.
2/ Spørg dig selv, hvorfor vedkommende begik fejlen, sådan så du kan forstå, hvor vanskelighederne opstod og hjælpe med at undgå fremtidige fejl.
3/ Derimod skal du, hvis opgaven blev udført til din fulde tilfredshed, huske at rose og give yderligere mulighed for at vise din tillid.

Vigtigt
Du bør ikke lave hele eller dele af en opgave om, som du har betroet en medarbejder – det vil svække vedkommendes tillid. Medarbejderen er nødt til at revurdere sin egen arbejdsindsats for at komme videre.

Sæt dine medarbejdere op til succes!
1/ For det første skal du sætte deadlines og mål, der er mulige at nå.
2/ Forklar det planlagte udfald eller retningslinjerne for opgaven.
3/ Husk at allokere de nødvendige ressourcer til din medarbejder i forbindelse med opgaven: budget, teknisk support, uddannelse osv. Glem ikke at tilbyde din støtte og opmærksomhed.

Vigtigt
Undlad at være for kontrollerende ved at udforme opgaven for snævert. Lad din medarbejder vælge, hvordan den skal organiseres. Vedkommende vælger måske en fremgangsmåde, der viser sig at være lige så effektiv som din – eller måske endda mere effektiv.

Konklusionen er, at uddelegering er en færdighed, og du er nødt til at følge et par enkle, logiske regler. I sidste ende bliver det til både din og dine medarbejderes fordel!