Vis mig, hvordan du skriver, og jeg vil fortælle dig, hvem du er

Selv om det kan virke overraskende i vores digitaliserede verden, er håndskrift, eller rettere håndskriftanalyse, stadig et værdifuldt værktøj inden for mange områder, f.eks. rekruttering, samt i kunsten og på det retsvidenskabelige område. 

Vores håndskrift afslører vigtige facetter af vores personlighed gennem alt fra bogstavernes form, og hvor teksten er placeret på siden, til, hvor hårdt skriveredskabet er blevet trykket mod papiret, og hvor god retstavningen og grammatikken er. Så er du klar til at dykke ned i de hemmeligheder, din håndskrift gemmer på?

Fordelene ved grafologi i det 21. århundrede

Når du skriver, afslører du noget (nogle gange meget) om dig selv. Det er i hvert fald grundlaget for grafologi, en analytisk metode, der på samme tid er både anerkendt og kontroversiel. I forbindelse med rekruttering bruges metoden til at afsløre, hvor godt en ansøger passer til jobbeskrivelsen. Inden for det kriminaltekniske område kan den være med til at identificere forfatteren af håndskrevne beviser. I kunstens verden kan metoden bruges til at bekræfte en forfatters identitet eller en signatur på et maleri. Og sidst, men ikke mindst kan grafologi for enkeltpersoner være en kilde til både faglig og personlig udvikling ved at fremhæve styrker og svagheder.

Hvad vores håndskrift afslører om os

Inden for grafologi baseres bestemmelsen af forfatterens adfærdsmæssige træk på en lang række karakteristika såsom bogstavernes størrelse, støtte, hældningsvinkel, tryk, bevægelse osv., men der er visse almindeligt anerkendte, generelle indikatorer:

  • Små bogstaver tyder på, at du er introvert, mens store bogstaver omvendt viser, at du er udadvendt. Men pas på: Hvis håndskriften er meget uensartet, viser den præcis det modsatte!
  • Størrelsen af buerne i bogstaverne “l” og “e” angiver, om du er en blid og venlig person.
  • En afrundet håndskrift kan være tegn på en kreativ personlighed. Modsat kan en spids håndskrift betyde, at du er omhyggelig og nysgerrig.
  • Hvor hårdt du trykker med skriveredskabet, og hvor hurtigt du skriver, bruges til at vurdere, hvor følsom og engageret du er, og afslører dit temperament.
  • Og endelig er der vinklen af din håndskrift. Hvis den hælder til højre, er du en person, der er åben og lytter til andre. Hvis den hælder til venstre, er du mere selvcentreret. En jævn, ensartet håndskrift er tegn på en person, der er pragmatisk og logisk tænkende.

Så find noget papir og en blyant frem, og lær dig selv bedre at kende!