Sådan indstiller du en påmindelse

Vigtige datoer (fx sidste frist for aflevering af en rapport eller en hjemmeopgave eller en kundes svarfrist) findes ofte blandt de oplysninger, som du noterer i din OXFORD-notesbog. 

Det hænder, at de bliver rodet sammen med andre informationer og kan være vanskelige at finde igen.

Nu kan SCRIBZEE® hjælpe dig med at holde styr på dine vigtige deadlines med den nye påmindelsesfunktion.

Sådan gør du:

 Begynd ved at finde din note i, og åbn den.
 Vælg  for at indstille en ny påmindelse. Vælg dato og tidspunkt for påmindelsen, og bekræft. Din påmindelse er gemt, når skifter farve og bliver rød.

  1. I dine indstillinger kan du aktivere en påmindelse med lyd og indstille, hvor lang tid i forvejen du vil modtage den.
 Gå tilbage til hovedmenuen, og vælg  for at se alle dine påmindelser i listeform.
 For at se alle dine påmindelser skal du vælge  og derefter stryge med fingeren fra højre til venstre på skærmen. Så ser du den første side af hver af de noter, der har en påmindelse.
  For at vælge en bestemt påmindelse skal du

  • gå ind i  påmindelsesmenuen.
  • Se påmindelsen ved at vælge , eller slet den ved at vælge .
  Du kan også slette en påmindelse fra en note ved at vælge .
  Når det er tid til påmindelsen, får du en besked på låseskærmen på din telefon, og der lyder en alarm, hvis du har indstillet den til det.
  Et felt ved siden af SCRIBZEE®-ikonet viser, hvor mange påmindelser du har indstillet. .